Doelstellingen

United Hairdressers engageert zich om de onderstaande doelstellingen te realiseren:

 • Het verdedigen van de gemeenschappelijke belangen van kapper bij de uitoefening van hun beroep;
 • Het vertegenwoordigen van de kapper in de contacten en onderhandelingen met officiële instanties;
 • Het beheer van certificeringsregels voor de sector;
 • Het certificeren van competente kapper professionals;
 • Het beheer van een openbaar register van gecertificeerde kapper;
 • Het beheer van een deontologische code voor de door haar vertegenwoordigde beroepstakken;
 • Het streven naar een officiële erkenning van de beroepsstatuten waar nodig;
 • Maatregelen uitwerken ter bescherming van de gemeenschap die een beroep doen op kapper professionals;
 • Het bevorderen van sociale contacten en samenwerking tussen kapper en aanverwante professionals;
 • Het behartigen van de algemene belangen van de sector in samenwerking met gelijkgezinde organisaties;
 • Het beheren van een meldpunt voor misbruiken binnen de sector.

Lidmaatschap aanvragen

Wenst u deel uit te maken van het netwerk van gecertificeerde professionelen uit de sector? Aarzel dan niet om lid te worden van onze beroepsfederatie!

Meld je online aan als lid!

Zoek een gecertificeerd professional