United Hairdressers

Beleidslijnen

De voorzitter en zijn bestuursteam hebben de volgende beleidslijnen uitgezet:

  • Pijnpunten van de sector in kaart brengen. Vervolgens de pijnpunten omzetten in werkpunten;
  • Netwerkdagen organiseren per beroepsgroep;
  • Klachtenbank oprichten;
  • Plan uitwerken om onze leden zo optimaal mogelijk te vertegenwoordigen, promoten en ondersteunen;
  • Kwaliteitslabel uitwerken voor onze leden per beroepstak;
  • Het kappersberoep op een positieve manier in de media zetten (promotie);
  • Contacten met de onderwijsnetten versterken (opleidingen)
  • Belangenverdediging bij overheid, e.a.
  • Contacten met industrie voor ontwikkeling werkprocessen, materiaal,… (ontwikkeling).

Lidmaatschap aanvragen

Wenst u deel uit te maken van het netwerk van gecertificeerde professionelen uit de sector? Aarzel dan niet om lid te worden van onze beroepsfederatie!

Meld je online aan als lid!

Zoek een gecertificeerd professional